Stap 1: “Like” FocuStrateTM se Facebook blad – facebook.com/FocuStrate

Stap2: “Like” en “Share” die FocuStrateTM kompetisie post op Bok Radio se amptelike Facebook blad:

Stap 3: Los ‘n “Comment” op die FocuStrateTM kompetisie post op Bok Radio se amptelike Facebook blad met twee voordele van FocuStrateTM (Wenk: Besoek www.focustrate.co.za)

 

 

 

 1. Die reëls en inligting op hierdie kompetisieblad maak deel uit van die voorwaardes en bepalings vir deelname en inskrywing.
 2. Deelname aan die FocuStrate kompetisie impliseer aanvaarding van alle bepalings, reëls en voorwaardes van die kompetisie.
 3. Geen persoon wat by DB Pharmaceuticals (PTY) Ltd. en Bok Radio of enige van sy instansies werksaam is, sal toegelaat word om aan die kompetisie deel te neem nie.
 4. DB Pharmaceuticals (PTY) Ltd. en Bok Radio behou die reg voor om ʼn onderhoud met die wenners te voer, foto’s te neem en dit te publiseer. Die pryswenners sal op DB Pharmaceuticals (PTY) Ltd. en Bok Radio se Facebook-blad en op www.focustrate.co.za aangekondig en gepubliseer word.
 5. Deelname aan hierdie kompetisie veronderstel toestemming om deur DB Pharmaceuticals (PTY) Ltd. en Bok Radio gekontak te word.
 6. Die publiek kan deur middel van die amptelike Bok Radio Facebook-blad inskryf.
 7. Die prys sluit in:
  1. ‘n Gratis assessering deur ‘n geregistreerde opvoedkundige sielkundige en 3 maande se Focustrate ter waarde van R10 000.00.
  2. Die assessering sal deur Jeanne-Marie de Villiers gedoen word. Mev de Villiers is ‘n HPCSA geregistreerde (PS0109525) Opvoedkundige Sielkundige M.Ed Psig met meer as 12 jaar ervaring.
  3. Die assessering sal slegs in Durbanville gedoen word by die sielkundige se kantoor, ongeag van waar die wenner woonagtig is.
  4. Prys kan nie vir kontant geruil word nie.
  5. Prys is nie oordraagbaar aan ander persoon nie.
  6. Wenner moet prys (assessering) voor 31 Januarie 2023 gebruik. Die asseseringsdatum moet bespreek word voor 28 Oktober 2022.
  7. Die gekose sielkundige sal aan die kliënt (of ouers) presies verduidelik wat die toetse behels en die omvang daarvan.
  8. Enige addisionele toetse wat die sielkundige mag aanbeveel, of wat deur die kliënt (of ouer) verlang word sal nie deel vorm van die prys nie en sal deur die kliënt (of ouer) self bespreek en betaal word.
  9. Dit mag moontlik wees dat die sielkundige nie op die datum wat die kliënt (of ouer) kies om die assessering te doen beskikbaar sal wees nie. Die assessering sal wel voor 31 Januarie 2023 geskied. Die sielkudige sal haar bes doen om die kliënt se datumvoorkeur in ag te neem.
  10. Kinders onder die ouderdom van 18 sal slegs assesseer word indien die betrokke ouer skriftelike toestemming gegee het.
  11. DB Pharmaceuticals vat nie verantwoordelikheid vir die advies of assessering wat deur die sielkundige gegee word nie en deur die prys op te eis hou die kliënt (of ouer) DB Pharmaceuticals skadeloos teen die optrede en/of verslag.
 8. Wie kan prys wen?
  1. Hoërskool kind: Ouderdom 13 tot 19 – Beroepsvoorligtings assessering – help jou kind om sterkpunte in verskillende beroepe en vakgebiede te identifiseeer.
  2. Student (tot en met 23 jaar): Belangstelling en Persoonlikheidsassesering – kan help met werksonderhoude en oor die algemeen in die werksplek. Help spesifiek vir die student om homself/haarself te verstaan en om op sy/haar sterkpunte te fokus en te verbeter en om ook aan minder ontwikkelde areas, aandag te gee.
  3. Ouers kan namens kind inskryf – Kind/student kan self inskryf maar hoërskool kinders sal moet toestemming kry by ouer.
 9. Alle deelnemers vrywaar DB Pharmaceuticals (PTY) Ltd. en Bok Radio teen enige skade en/of koste voortspruitend uit eise wat ’n deelnemer het of opdoen deur deelname aan die kompetisie.
 10. Slegs een inskrywing per persoon sal aanvaar word.
 11. Die kompetisie sal oop wees vanaf 12:00 op 23 September tot om 12:00 op 30 September 2022.
 12. Indien DB Pharmaceuticals (PTY) Ltd. en Bok Radio nie daarin slaag om die wenner binne vyf werksdae per e-pos of telefonies te kontak nie, sal ʼn ander wenner aangewys word.
 13. Die wenner sal op 30 September 2022 aangewys word.
 14. DB Pharmaceuticals (PTY) Ltd. en Bok Radio is nie aanspreeklik vir enige tegniese fout wat daartoe kan lei dat ’n inskrywing nie suksesvol ingedien word nie.